Klaro – biopuhasti eramutele ja turismitaludele

CE sertifikaat

Energiasäästlik

Vaikne

Soodsad käituskulud

Lihtne hooldada

Usaldusväärne garantii

Keskkonnasäästlik

Ilma elektrita

Kaugseire võimalus

15 aastane garantiid mahutile

10 aastane garantii mahutile

2 aastane garantii

Toodetud ja arendatud Saksamaal

Vastab keskkonnanõuetele

Koormustaluvus sõiduatuod

Koormustaluvus veoautod

Koormustaluvus murutraktorid

Ülevaade

Saksa ettevõtte Otto-GRAF GmbH ja kogenud puhastuseadmete tootja KLARO GmbH poolt toodetud annuspuhasti Klaro töötab reovee aereerimise põhimõttel. Mahutisse ei ole vaja paigaldada ühtki pingestatud osa. Kõik liikumisprotsessid toimuvad süsteemis kompressoriga käitatavate kolme nn õhulifti põhimõttel töötava pumba abil. 

Miks see hea on

  • Praktiliselt hooldusvaba
  • Lihtne paigaldada
  • Paindlik, seega laiendatav
  • CE sertifikaadiga

Kompressor varustab õhuga ka annuspuhasti teise kambri põhjas olevat membraan-aeraatorit. Kompressor ja kõik ülejäänud tehnilised elemendid on praktiliselt hooldusvabad ja paiknevad lülituskapis, mille võib paigaldada hoone teenindusruumi.

Mahutis ei paikne ühtegi elektrilist, ega pöörlevat seadet ning seetõttu on välistatud mahutisisesed süsteemi rikked. Puhastusprotsesside tööd juhib süsteemi Klaro juhtseadmesse sisse ehitatud õhukompressor. Õhu jagamist üksikute pumpamisprotsesside vahel reguleerib spetsiaalne automaatikasüsteem. Õhukompressor on väga töökindel ning töötab vaikselt. Süsteemi voolutarve on vaid 0,14 kWh inimese kohta ööpäevas.

Kellele sobib kõige rohkem kasutada?

Klaro biopuhasti sobib kõikjale, kus on vaja puhastada olmereovett. Tootevaliku väiksemad mudelid on sobilikud eramutele ja väiksematele elamugruppidele. Samuti on olemas erilahendused, mida saab kasutada ka suure vooluhulkade kõikumise korral. Suured vooluhulkade kõikumine on näiteks koolides ning puhkekeskustes, kus pidustused on vaid nädalavahetustel. Saame hakkama ka kämpingutega, kus näiteks ettevõtete suvepäevade ajal vooluhulgad kümnekordistuvad.

Täpsustavad küsimused ja vastused

Kuidas erineb teistest võimalikest lahendustest?
Võrreldes septikuga või kogumismahutiga on biopuhasti ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt  on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Klaro puhul on tegu klassikalise annuspuhastiga, kus reovee puhastamine käib annuste kaupa. See tähendab, et süsteemi poolt puhastatud vee kvaliteet ei sõltu pealevoolu hulgast. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%. Biopuhastil peab olema sertifikaat, mis on väljastatud sellele spetsialiseerunud labori poolt ning millel on näidatud puhastustulemused.
Kuidas ma tean, et minu biopuhasti töötab nõuetekohaselt?
Kõik meie väikepuhastid on varustatud integreeritud proovivõtupaagiga. Mõistliku intervalliga tasub sealt võtta läbipaistvasse anumasse veeproov ning hinnata seda visuaalselt. Kui proovivõtupaagis olev vesi on läbipaistev, seteteta, ilma tugeva värvuseta ning ei erita iseloomulikku lõhna, siis pole muretsemiseks põhjust. Samuti on juhtsüsteemil olemas heli- ja valgusalarm, mis annavad häiretest märku.
Kui suur on biopuhasti elektrikulu?
Teeme lihtsa arvutuse enamlaevinud biopuhasti Klaro 5 andmete alusel. Klaro 5 ööpäevane maksimaalne enrgiatarve on 0,95kWh/d. Kui arvutame energia keskmiseks maksumuseks 12 senti/kWh, siis on max. ööpäevane kulu 11,8 senti. Kui kasutusel on Plus paketiga juhtsüsteeem, siis on seade koormustundlik ning tõenäoliselt puhkab mõne tsükli ööpäevas. Sedasi säästetakse ka energiat.
Kui pikk on oodatav eluiga?
Reeglina eeldatakse, et taristu peab vastu 30-50 aastat.
Kas seda saab kasutada aastaläbi ka suvilas?
Suvilate puhult tuleb hinnata regulaarsust. Kui suvilat kasutatakse aastaringselt, siis toimib ka puhasti. Kui hooaja väliselt kasutust ei ole, siis on mõistlik puhastil viia läbi hooaja lõpus hooldus ning seade seisma jätta. Hooaja alguses tuleb sede käivitada ning paari-kolme nädala jooksul puhastusprotsess taastub.
Kui tihti vajab hooldust ja kes seda pakub?
Klaro väikepuhasti vajab regulaarselt omaniku poolset järelvalvet. Selleks on seadmel valgus ja helialarm. Korra aastas on siiski mõistlik lasta seade spetsialistil ülevaadata ning setted mahutist eemaldada. Tehase ametlik esindaja Eestis on Puhastid OÜ, kellel on selleks tarbeks ka koolitatud personal.
Kui keeruline on paigaldus ja mida pean selle kohta teadma?
Seadme paigaldus ei ole keeruline, kui paigaldusjuhend lugeda läbi enne tööde teostamist. Juhendist on abi ka järelvalve teostamisel, kui paigaldustööd tellitakse mõne spetsialisti käest.
Kuidas tellida hooldust mõistlike kuludega?
Selleks, et hoida meie klientide hoolduskulud soodsad oleme jaganud biopuhasti omanikud piirkondade kaupa. Kui meie hooldusmeeskond sõidab kuhugi piirkonda, siis võetakse ühendust ka lähedal asuvate puhasti omanikega ning lepitakse kokku hooldusvajaduse osas. Loomulikult saab tellida ka teenust iga puhasti juurde eraldi endale sobilikul ajal.
Ma ei leidnud oma küsimusele siit vastust
Anna meile oma soovist teada lehe all oleva kontaktivormi kaudu (kiri saadetakse marek@puhastid.ee aadressile) või helista +372 5322 5822.

Millest kujuneb hind?

Hinnanäidis

Biopuhasti KLARO 5, mahuti, automaatka Plus, voolikud, plastluuk.

Hind: 3099 €
KM: 619,8 €
KOKKU: 3718,8 €

 Biopuhasti maksumus kujuneb mitmest tegurist. Meie poolt pakutavaid biopuhasteid võib ka kujutada moodulsüsteemidena ning iga moodul annab osakese tervikmaksumusest. Näiteks: Mahuti (eri suurused) + luuk (malm, plast) + juhtautomaatika (Basic või Plus) + eripikkusega õhuvoolikud + lisaseadmed (fosfori ärastus moodul, lämmastikupakett, erinevad juhtkilbid).

Biopuhasti tüüpide näitajad elanike arvu järgi

Elanikke Max päevane koormus (l/päev) Max orgaanilised lisandid (kg bht5/ päev) Ruumala kokku (l) Mahutavus (l) Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Kaal (kg)
5 750 0,30 2700 2700 2080 1556 2010 140
8 1200 0,48 3750 3750 2280 1755 2200 175
10 1500 0,60 4800 4800 2280 1985 2430 220
14 2100 0,84 6500 6500 2390 2100 2710 265

Tervklik süsteem koosneb ühest Carat S maa-alusest vaheseinaga mahutist, mahutiluugist, ühest teleskoopkaevust, õhuvoolikutest ja juhtsüsteemist ühemahutilisele süsteemile.

Lisavõimalused

Lämmastiku eemaldamine

Kasutades lämmastiku eemaldamiseks +D paketti, on tulemuseks väga rangetele nõuetele vastav vesi. Pärast selle GRAF süsteemi kasutamist on anorgaanilise lämmastiku hulk veel alla 25mg/l.

Desinfitseerimine

+H desinfitseermise paketti kasutades vastab vesi ka kõige rangematele puhtuse nõuetele. Pisikud ja mikroorganismid vees tapetakse kemikaale kasutamata. Seega vastab puhastatud vesi EL-i suplusvee direktiivile.

Kaugedastamine

Veateateid ja andmeid süsteemi töö kohta on võimalik tellida mobiilile. Samuti on võimalik mugav reoveesüsteemi kaugjuhtimine. Tulemuseks tõhusam ja töökindlam süsteem ning tänu jälgimisteenusele on klientide rahulolu suurem ja vea tuvastamine soodsam, ilma ei tehnik peaks kohale tulema.

Fosfaatide eemaldamine

Vees sisalduvad fosfaadid põhjustavad massilist vetikate kogunemist. GRAF +P pakett tagab fosfaatide ohutu eemaldamise ja seega kvaliteetse vee. Fosfaate saab eemaldada keemiliselt ning selleks tarbeks paigaldatakse seadmele dosaatorpump, mis õigel hetkel doseerib puhastisse kontrollitud koguse kemikaali.

Mugavuspakett

Juhtsüsteem suurema ekraani ja klaviatuuriga. Samuti loob mugavuspakett võimaluse tuvastada alakoormatust juhtpuldi rõhusensoriga. See tähendab seda, et kui reovett on puhastisse tulnud liiga vähe, siis lülitatakse automaatselt sisse puhkerežiim ning seeläbi säästetakse elektrienergiat.

Allalaetavad dokumendid

Klaro tooteleht

Lae alla .pdf

Joonis Klaro 5

Lae alla .pdf

Joonis Klaro 8

Lae alla .pdf

Joonis Klaro 10

Lae alla .pdf

Joonis Klaro 14

Lae alla .pdf

Kasutusjuhend

Lae alla .pdf