SUURED BIOPUHASTID

CE certificate CE certificate
€0.00 €0.00
Availability: In stock
Meie ja meie partnerite võimekus lubab meil toota bioloogilisi reoveepuhasteid nii erilahenduste tarbeks, kui ka näiteks 5000 elanikuga asulate tarbeks. Suuremad reoveepuhastid rajatakse betoonist basseinidesse ja väiksemad suurtesse klaasplastist mahutitesse. Kompaktpuhastitena pole meie jaoks probleem toota ka puhastid kuni 300 inimesele. Kompaktpuhasti paigaldus on lihtne ja kiire – peale kaevise valmimist jääb üle mahuti paika tõsta ning meie spetsialistid teevad juba automaatika seadistamise ja ühendamise. Loomulikult pakume ka hilisemat korralist hooldusteenust. 
Erilahendustena saame pakkuda bioloogilise reoveepuhasti lahendusi suurte vooluhulkade kõikumisega kohtadele nagu turismi- ja peopaigad, kämpingud ja tootmishooned. Küsimuste korral võtke julgelt ühendust ning töötame vajaliku lahenduse teie jaoks välja - võta ühendust.
More Information
SKU 1603796116472
Length 0
Width 0
Height 0
Weight 0

ARVO PÄRDI KESKUS - 28IE

 

 

LIIKVA PÄIKESEKODU  - 80IE

Liikva Päikesekodu 

2020 aastal rajatud Harku vallas erihoolekandeküla vajas omapuhastit, kompaktpuhasti näol. Parimaks lahenduseks oli annuspuhasti Klaro 80 IE (inimekvalenti). Seekordne bioloogiline puhastusprotsess sai paigaldatud Eccuapoolt toodetud kindlasse kogumismahutisse, milles eraldab protsesse tugevdatud klaasplastist vahesein. Tööde teostajaks oli Tesron AS, reoveepuhasti operaatoriks ja hooldajaks Puhastid OÜ. 

 

SURJU KOOL - 47IE

  

SÕRANDU KÜLA - 48IE

 

VASALEMMA - 160IE

 

KIHNU KOOL JA RAHVAMAJA - 28IE

 

 

REOPALU REOVEEPUHASTI TÜRI VALLAS

2020 aastal, riighanke tulemina paigaldatud Reopalu omapuhasti nägi ette, eraldi seisvat liigmuda mahutit, mida üldiselt Klaro tüüplahendused oma protsessides ette ei näe. Koostöös Klaro GMBH ja Vändra MP OÜ’ga paigaldati väga tõhusalt toimiv omapuhasti, mille reostuskoormuseks ööpäevas 205 IE (inimekvalenti). Bioloogilisse protsessi doseeritakse juurde kemikaale fosfaatide tõhusamaks ärastamiseks, läbi käsivõre eemaldatakse protsessist suuremad tahkised, puhvermahuti osale paigaldatud ülevool sademevee sattumisel kanalisatsiooni trassi. 

 

TIKSOJA PUIDUGRUPP

2018 aastal pöördus meie poole Tiksoja Puidugrupi esindaja seoses sobiliku reoveepuhasti lahenduse leidmisega. Määratleda ära tootmishoone reostuskoormus, arvestada töövahetustega ja reoveepuhastile lasuva vooluhulgaga. Leidsime parima lahenduse Klaro tüüpi reoveepuhastiga. Vastavad tehnilised kalkulatsioonid sai läbi viidud koostöös Klaro GMBH inseridega. Mahutite kompaktse lahenduse leidsime enda tootmisest. Installatsioonitööde läbiviijaks oli Kagumerk OÜ. Tänane reoveepuhasti operaator Puhastid OÜ