Klaro – biopuhastid väikeettevõtetele ja asulatele kuni 1500 elanikku

CE sertifikaat

Energiasäästlik

Vaikne

Soodsad käituskulud

Lihtne hooldada

Usaldusväärne garantii

Keskkonnasäästlik

Ilma elektrita

Kaugseire võimalus

15 aastane garantiid mahutile

10 aastane garantii mahutile

2 aastane garantii

Toodetud ja arendatud Saksamaal

Vastab keskkonnanõuetele

Koormustaluvus sõiduatuod

Koormustaluvus veoautod

Koormustaluvus murutraktorid

Ülevaade

KLARO GmbH tootevalikus on olemas ka suuremad puhastid, mis on sobilikud olmereovee töötlemiseks väikeettevõtetest kuni 1500elanikuga asulateni. KLARO toodetud süsteemi iseloomustavad väga head puhastustulemsued ning erakordselt madal energiakulu ja suurepärane töökindlus. 

Miks see hea on

  • Madalad käituskulud
  • Lihtne hooldada ja paigaldada
  • Töökindel
  • Automaatteavitusega

KLARO reoveepuhasteid on paigaldatud maailmas rohkem kui 20-sse riiki. KLARO süsteeme võib leida juba 25000 erinevas geograafilises asukohas. Tänu seadmete kõrgetele puhastustulemustele on KLARO seadmed aktsepteeritud ka kõrgendatud nõuetega piirkondades nagu Norra fjordide äärsed ning mitmed skandinaavias paiknevadkarstialad. Kvalifitseeritud spetsialistid omavad head tehase toetust, aitavad korraldada seadmete tarne ning korrladavad nii väikeste, kui ka suurte süsteemide kiire paigalduse ja hoolduse. Sedasi kindlustame, et süsteem on korrektselt paigaldatud, käivitatud ning töötab laitmatult.

Kellele sobib kõige rohkem kasutada?

Suuremad biopuhastid on sobilikud kasutamiseks kohtades, kus päevane reovee hulk on suurem kui 7500l. Seega sobivad sellised puhastid väikeettevõtetele, koolidele, kämpingutele, elamugruppidele ja asulatele.

Täpsustavad küsimused ja vastused

Kuidas erineb teistest võimalikest lahendustest?
Kõik suuremad puhastid projekteeritakse vastavalt vajadustele ning nõuetele. Samas jäädakse kindlaks põhimõtetele, et oleks kerge hooldada ja käitada, lihtne paigalda ning säiliksid madalad käituskulud.
Kui pikk on oodatav eluiga?
Reeglina eeldatakse, et taristu peab vastu 30-50 aastat.
Kui tihti vajab seade hooldust ja kes seda pakub?
Hoolduse tihedus sõltub alati seadme suurusest ja tarbijate käitumisharjumustest. Iga puhasti omanik peab jälgima, et seade normaalselt toimiks ja probleemide ilmnemisel teavitama hooldusmeeskonda. Selleks, et vältida üllatusti on reeglina seadmetel ka kaugseire süsteem, mis teavitab häiretest omanikku ja hooldusfirmat automaatselt. Suuremad seadmed vajavad korralist hooldust 1-2 korda aastas, mil kontrollitakse seadme tehnilist seisukorda ning vajadusel puhastatakse settemahuti sinna kogunenud settest.
Kui keeruline on paigaldus ja mida pean selle kohta teadma?
Suuremate seadmete paigaldus on mõistlik usaldada kogenud ettevõtetele.
Kes pakuvad seamdetele hooldust?
Korralist hooldust saavad pakkuda erinevad vee- ja kanalisatsioonisüsteeme hooldavad ettevõtted. Tehasepoolset hooldust teostab Puhastid OÜ.
Ma ei leidnud oma küsimusele siit vastust
Anna meile oma murest või hirmust teada lehe all oleva kontaktivormi kaudu (kiri saadetakse marek@puhastid.ee aadressile) või helista +372 52 36 745.

Lisavõimalused

Lämmastiku eemaldamine

Kasutades lämmastiku eemaldamiseks +D paketti, on tulemuseks väga rangetele nõuetele vastav vesi. Pärast selle GRAF süsteemi kasutamist on anorgaanilise lämmastiku hulk veel alla 25mg/l.

Desinfitseerimine

+H desinfitseermise paketti kasutades vastab vesi ka kõige rangematele puhtuse nõuetele. Pisikud ja mikroorganismid vees tapetakse kemikaale kasutamata. Seega vastab puhastatud vesi EL-i suplusvee direktiivile.

Kaugedastamine

Veateateid ja andmeid süsteemi töö kohta on võimalik tellida mobiilile. Samuti on võimalik mugav reoveesüsteemi kaugjuhtimine. Tulemuseks tõhusam ja töökindlam süsteem ning tänu jälgimisteenusele on klientide rahulolu suurem ja vea tuvastamine soodsam, ilma ei tehnik peaks kohale tulema. Kõik kaugseirega liitunud seadmed on hallatavad septsiaalse internetilehekülje kaud. Seiresüsteemi nimetus on KLAOR Webmonitor.

Fosfaatide eemaldamine

Vees sisalduvad fosfaadid põhjustavad massilist vetikate kogunemist. +P pakett tagab fosfaatide ohutu eemaldamise ja seega kvaliteetse vee. Kuna fosfaate saab eemaldada keemilisel teel, siis selleks tarbeks paigaldatakse seadmele dosaatorpumbad kemikaalide doseerimiseks, mis vastavalt vajadusel doseerivad mahutitesse kemikaale.

Allalaetavad dokumendid

Klaro reoveepuhastite kataloog

Lae alla .pdf

Kasutusjuhend

Lae alla .pdf