Milline reoveepuhasti sobib minu majale, talule, suvilale?

Ei tohi unustada, et omapuhasti rajamine tuleb kindlasti kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Omavalitsusel on õigus nõuda kinnistu plaani, millele on märgitud nii joogiveehaare (puur- või salvkaev) kui ka reoveepuhasti kavandatav asukoht ja tehniline lahendus (projekt või joonis). Õige tehniline lahendus on eriti oluline seal, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata ja karstialadel. Omapuhasti rajamisel jälgi,

Loe edasi

Miks on mõistlik sademevett kasutada?

Sadevee kasutamine on mõttekas üsna mitmel juhul. Ei ole paremat vett taimedele, kui vihmavesi. Vihmavesi on puhas ja pehme. See mõjub taimedele paremini kui kemikaalidega puhastaud joogivesi. Lisaks kõigele on see tasuta ning tuleb enamvähem regulaarselt taevast alla. Hoiustatud vihmavesi on ka soojem, kui trassist või puurkaevust saadav vesi.  Kui kasutate sadevett ka majas, siis

Loe edasi

Kuidas iseankurduv mahuti ankurdub?

Iseankurduva mahuti paigaldusel ei ole vaja kasutada betoonist ankurdusplaati seetõttu Carat S mahuti erilise konstruksiooni tõttu. Mahuti on valmistatud survevalu meetodil septsiaalsest plastisegust Duralen ning korpus on laineline. Tänu lainelisele pinnale kordistub mahuti kesta pindala ning sellele pindalale lasuv maapinna raskus on sedavõrd suur, et ületab põhjavee poolt tekitatud üleslükkejõu ka tühja mahuti puhul. Tootajapoolt tehtud

Loe edasi

Kuidas toimub klaasplastist mahutite paigaldamine?

Mahuti paigaldamiseks on vaja kaevata kaevis, mille suurus peab võimaldama nõuetekohast tagasitäitmist ja täitepinnase tihendamist. Kui tagasitäitmine millegipärast katkestatakse ning mahuti jääb osalt katmata, tuleb mahuti triivimise vältimiseks täita olemasoleva tagasitäite tasemeni ballastveega. Mahuti kaevis tuleb kuni sissevoolutoruni tagasi täita 300 mm kaupa tihendatavate kruusakihtidega. Tihendada tuleb korralikult, eriti hoolsasti mahuti külgede ja tugede vahelt,

Loe edasi

Immutustunnel vs. imbtoru

Immutustunnel on hea alternatiiv järgnemaks septikule või biopuhastile, et alustada puhastist väljuva vee immutamist filterväljakule. Sõltumata immutuse alustamise lahendusest on olulisema tähtsusega korraliku pinnasefiltri ehitus. Tunneli eeliseks toru ees võib pidada paigalduse mugavamat teostamist. Tööd saab teha suure kopaga (sama, millega puhastit paigaldatakse) ning tänu lühemale kaevisele kahjustatakse vähem maapinda ning väheneb kulu haljastuse taastamisele.

Loe edasi

Bakteritel põhineva biopuhasti ohud ja nende vältimine

Tänapäevased biopuhastid on dimensioneeritud olmereovee käitluseks ning tulevad toime ka kodukeemiaga. Siiski peaks biopuahsti omanik arvestama, et kasutades ökoloogilisemaid puhastusvahendeid töötab ka puhasti paremini ning tagab kõrgema puhastustulemuse. Samuti võiks väikeste biopuhastite puhul jaotada reostuskoormust erinevatele päevadele. Puhastile mõjub paremini, kui pesumasin peseb ühe tsükli päevas, mitte 6 tsüklit laupäeval. Sedasi jaotub reostuskoormus ning puhasti

Loe edasi

Mida peaksid teadma biopuhastite hooldusest?

Ükski reoveepuhasti ei toimi korralikult korrapärase hoolduseta. Hästi toimiv puhasti sõltub suuresti omaniku hoolsusest ning hooldaja asjatundlikkusest. Puhasti ostuga peab saama kaasa ka kasutus- ja hooldusjuhendi ning võimalusel ka müüja poolse koolituse. Korrapärane järelvalve ja hooldus tagavad puhasti nõuetekohase toimimise ning aitavad ära hoida ebameeldivaid üllatusi. Enda tootevalikusse oleme valinud sellised puhastid, et omanik ei

Loe edasi

Mida peaksid teadma septikute ja biopuhastite paigaldusest?

Igasuguste reoveekäitlussüsteemide juures on kriitilise tähtsusega korrektne nõuetekohane paigaldus. Kõikidel meie poolt pakutavatel toodetel on nõuetekohane paigaldusjuhend. Vältimaks hilisemaid probleeme oleks mõistlik juhendit lugeda enne paigaldust. Samuti on sellest abi omanikujärelvalve teostamisel ja ehitaja palkamisel. Valesti paigaldatud seadmetel võib esineda olulisi häireid nõuetekohases töötamises või osutub hooldus keeruliseks. Erinevate seadmete paigaldusmaksumus võib erineda mitmekordselt ning

Loe edasi

Miks me usaldame ja soovitame Saksa tootja tooteid?

Oleme aastate jooksul puutunud kokku paljude erinevate seadmete tootjate ja müüjatega ning paljudega on teed ka lahku läinud. Valdavalt on põhjuseks toodete kõikuv kvaliteet, keeruline kasutamine ja hooldus ning tehastepoolne vilets toetus. Meie tänased partnerid on oma valdkonna turuliidrid ning tehnoloogia arendajad, kelle tooted vastavad kõrgeimatele nõuetele. Samuti on suurtel tootjatel võimalus testida seadmeid nii

Loe edasi

Mis on peamine vahe odavamatel ja kallimatel toodetel?

Meie kogemus näitab, et odav soetusmaksumus ei pruugi olla lõplik. Reoveesüsteemide ehituse juures on märkimisväärne kulutuste osa seotud paigaldusega. Näiteks võib efektiivsem väikepuhasti puhastada samasuguse koguse reovett võrdluses poole suurema mahuga puhastiga, aga paigaldusmaksumus on esimesel oluliselt väiksem, sest väiksem kaevemaht tähendab vähem aega tehnikarendile (€) ning säästu täitematerjalilt. Veidi kallim iseankurduv mahuti on lihtsam

Loe edasi

Millal kasutada mahutit, millal septikut või biopuhastit?

Lokaalseks reoveekäitluseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis on tekkiv reovesi koguda kokku kinnisesse kogumismahutisse, mida vajaliku sagedusega tühjendatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Keskmine neljaliikmeline pere tekitab ühes kuus keskmiselt 8-12m3 reovett. Kogumismahuti head ja vead Septikuid koos pinnasefiltriga on sobilik kasutada piirkondades kus põhjavesi on hästi kaitstud ning põhjavee kõrgeim tase on maapinna suhtes küllalt

Loe edasi