Kaevud

 

VOOLUHULGA- JA VEEMÕÕTJAGA KAEVUD

 

 

SIIBRIKAEVUD JA REGULAATORKAEVUD

Veemõõdukaevud annavad võimaluse veemõõtja paigalduseks otse trassile vajalikus kohas. Veemõõdukaeve paigaldatakse trasside hargnemiskohtadele ning vahetult enne tarbija või tarbijate kinnistuid. Trasside hargnemistele paigaldades tekib võimalus lokaliseerida võimalikke lekkepiirkondi või tuvastada tarbitavate veekoguste anaomaaliaid.

Paigaldame veemõõtjakaevudesse nii mehaanilisi veemõõtjaid kui ka induktiivseid veemõõtjaid. Lisaks meie enda tootenomenklatuuris olevatele MagFlux mõõtjatele saame kasutada ka muude tootjate veemõõtjaid.

Veemõõtjakaevudes kasutatav torustik on roostevabast terasest ning torufittingud reeglina tempermalmist, mis on kaetud epoksiidvärviga. Paigaldame alati veemõõtjate ette ja taha sulgeseadmed ning veemõõtja ühendamiseks torufittinguid, mis hõlbustaksid kiiret ja probleemideta veemõõtjate vahetust. Veemõõtja torustiku sirged osad enne ja peale veemõõtjat vastavad alati vastava veemõõtja tootja nõuetele, et tagada veemõõtjast läbivoolavale veele võimalikult takistustevaba liikumine, millega saavutatakse maksimaalne vooluhulga mõõtmise täpsus.

Veemõõtjakaevude veetihedus

Kliendi soovidele vastu tulles valmistame ka täielikult veetiheda veemõõtja kaevu. Samas projekteerides või tellides täielikult hermeetilist kaevu tuleb arvestada väga mitme lisafaktoriga nagu nt – kondensvee teke; kas kaev jääb pikaks ajaks uputatud olekusse; kas kaevu hooldav meeskond on piisavalt hoolikas peale kaevu avamist see uuesti hermeetiliselt sulgemisel; kas paigaldamisel on jälgitud kõiki nõudeid piinliku täpsusega. Juhul kui mõni neist faktoritest ei ole elimineeritud, ei ole võimalik saavutad täielikku hermeetilisust. Seetõttu tuleb sellist tüüpi kaevu projekteerides viia nende faktorite mõju võimalikult miinimumini. Eccua soovitus on mitte planeerida veetihedaid kaeve asfaldialuseks paigalduseks, ilma kaevuümbruse lisasoojustuseta ja võimalusega, et kaev võib jääda täielikult uputatud olekusse. Lisaks peaks hooldusmeeksond silmas pidama asjaolu, et veetihedat luuki kordi ja kordi avades väsib selle tihend ja seetõttu vajab see mõne aja tagant uuendamist. Lisaks peab olema hoolikas peale igakordset kaevu avamist, et enne sulgemist tihendpinnad oleksid täiesti puhtad liivast, tolmust jne.