I klassi õlipüüdurid

I klassi õlipüüdurid

Allalaadimiseks

Toode

Joonis pdf

Juhendid

Õlieraldaja 1.klass NS1,5 PE (iseankurduv)

Õlieraldaja 1.klass NS6 PE (iseankurduv)

Õlieraldajaid kasutatakse kohtades, kus on vajalik heitveest eemaldada sinna sattunud õlijäägid enne kui need satuvad ühisesse kanalisatsioonivõrku ja/või puhastusseadmetesse. Kohad kuhu kindlasti on vajalik paigaldada õlieraldaja on järgmised: vihmavee kogumise alad kuhu võib sattuda liiklusvahendtest tulenevat õlireostust – autode parklad, tänavatelt kogunenud vihmavesi,  tööstused, mille heitvette võib sattuda õlijäätmeid, autode ja busside pesulad, tanklad.

Toodame I klassi õlieraldajad mõõtudega NS3 – 150 (number näitab maksimaalset vooluhulka l/sek). Õlieraldajad on väljaarendatud selliselt, et õlieraldamise tõhusus ületaks standardi nõudeid ning, et juba kogutud õli ei satuks tagasi maapinda.

Möödavooluga õlieraldajate esimene number näitab õlieraldaja vooluhulka, mis läbib filtrit ning teine number möödavoolu läbilaskevõimet.

Õlieraldajad on läbinud katsetused, mille läbiviimisse on kaasatud sõltumatu osapoolena sertifitseeritud labor. Kuna standard võimaldab teha toodetavatest eraldajate mõõtudest toimivad grupid ning katsetada ühte või mitut eraldaja mõõtu sellest grupist ning ülejäänud mõõtudel piirduda arvestuslike määradega, siis meil on katsetatud 13 erinevast eraldaja mõõdust 8 ja 6 on arvutatud vastavalt toimiva grupi alusel.

Katsed on läbi viidud NS6, 10, 30, 50, 65, 100 ja 150-ga. Mõõdud NS 1,5,  3, 15, 20, 40 ja 80 on arvestatud katsetatud mõõtude tulemuste põhjal. Seega on Eccual õigus väljastada kõikidele oma õlieraldajatele  toimivus- ehk CE sertifikaat, mis kinnitab toodetavate süsteemide vastavust standardile EVS-EN858-1 ja 2:2002.

Iga õlieralduse süsteemi lahutamatuks osaks on liiveraldaja. Standard lubab seda lahendada nii integreeritud süsteemina kui ka eraldi paigaldatud liivaeraldajana. Õige liivaeraldaja maht tuleb arvutada võttes arvesse heitvee võimalikku liivasisaldust.

Kohtadesse, kus on oluline vältida valingvihmast tulevat ülekoormust, võib paigaldada õlieraldajale möödavoolu nn. bypass. Möödavoolusüsteem võimaldab vihmasaju alguses kogunenud õlise vihmavee suunata eraldajasse ja tugeva vihma jätkudes puhtama vihmavee suunata eraldajast mööda otse äravoolu. Sellega välditakse eraldaja ülekoormust ja sellest tulenevat juba kogutud õli uuesti pinnasele sattumise ohtu. Eccua pakub nii õlieraldajasse integreeritud möödavoolu kui ka eraldiseisvat möödavoolusüsteemi.

NS3 ja 6 kestad on valmistatud PE plastikust rotatsioonimeetodil ning eraldajate NS10-150  kestadeks on keritud tugevdatud klaasfiiber ehk klaasplast ehk GRP. Kõikide Eccua poolt toodetavate õlieraldajate kestade väljatöötamisel on kasutatud teoreetilisi arvestusi ning nende kinnitamiseks on läbiviidud katsetused – vaakumkatsetus, rõngasjäikuse katsetus ning katsetused reaalsetes oludes. Pakume oma õlieraldajaid kolmes standardses paigaldussügavuste rühmades – 1,3m, 1,8m ja 2,5m. Sügavama paigalduse korral teeme iga kord eraldi arvestused ja pakume täpselt vastavatesse oludesse sobiliku õlieraldaja kesta. Õlieraldajat tellides on oluline jagada meiega sellist paigaldustingimuste infot nagu paigaldussügavus, pinnaseomadused, kas alal toimub ka liiklust, et saaksime optimaalseimalt vastupidavat kesta pakkuda antud süsteemile.

Pakume kõikidele oma eraldajatele häiresüsteeme. Häiresüsteemi kuuluvad õlitasemeandur OilSET-1000 või 2000 ja liivataseandur SandSET-1000. Tasemeandurid võib lülitada olemasolevasse automaatikasüsteemi või selleks eraldi valmistatud automaatika süsteemi kust saadetakse häire korral automaatne GSM sõnum vastava teavitusega häire sisu kohta.

Iga õlieraldusüsteemi lahutamatuks osaks on õlieraldaja väljuvale torule paigaldatav proovivõtukaev. Eccua pakub rotatsioonmeetodil valmistatud proovivõtukaeve. Kaevud on lisaks varustatud sulgeseadmega, mis annab võimaluse hädaolukordades süsteemi väljund sulgeda ja vältida reostuse pääsemist ühiskanasiatsiooni.

Soovikorral on võimalik varustada õlieraldaja väljuv toru automaatse sulgurklapiga. Automaatse sulgurklapi tööpõhimõte seisneb selles, et klapi ujuk on ujuvas olekus vesikeskkonnas ning kui veepinnale tekkiv õlikiht kasvab nii paksuks, et klapi ujuk jääb selle sisse, siis ujuk upub ja klapp sulgeb automaatselt väljundi. Sellega välditakse juhuslikku õli sattumist kanalisatsiooni. Klapp avaneb jälle kui õlikiht on eemaldatud õlieraldajast.