Rasvaeraldajad

Rasvapüüdurid

Allalaadimiseks

Toode

Tooteleht

Joonis pdf

Juhendid

Rasvaeraldaja NS 2 PE Siim

Rasvapüüdurit kasutatakse restoranide jt toitlustusettevõtete, toiduainetööstuse ning teiste tööstusettevõtete heitvete edasisuunamisel kanalisatsioonivõrku. Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid kogunevad heitvee kõrgematesse kihtidesse ning alumise osa puhastunud vesi suunatakse edasi ringlusesse. ECCUA rasvapüüdur vastab Euroopa Liidu standardile EVS-EN1825-1:2004.

Eraldunud rasv ja õli koguneb mahutis oleva vedeliku ülemistesse kihtidesse ning eraldatakse veest ning suunatakse mahuti alumisest osast edasisse ringlusse. Nii tagatakse rasvade sisaldus reovees alla 25 mg/l, vastavalt Euroopa Liidu standarditele EVS-EN1825-1:2004.

Pakume oma rasvaeraldajaid kolmes standardses paigaldussügavuste rühmades – 1,3m, 1,8m ja 2,5m. Sügavama paigalduse korral teeme iga kord eraldi arvestused ja pakume täpselt vastavatesse oludesse sobiliku rasvaeraldaja kesta.

Eccua rasvapüüdurit on võimalik kombineerida liiva-mudapüüduriga, mis eraldab saastunud veest raskemad osakesed.

Eraldaja järele on võimalik paigaldatud proovide võtmiseks kontrollkaev koos sulgarmatuuriga.

Püüdurid on võimalik varustada alarmseadmetega mis teavitavad varakult hoolduse vajadusest.

Püüduri suurus arvestatakse ja valitakse vastavalt heitvee hulgale (l/sek). Rasvaosakeste eraldumiseks on vajalik saastunud vee piisav viibeaeg ning voolu aeglustumine.