Klienditeenindus iga päev: +372 5322 5822

Kasulik lugemine

 1. Mis on peamine vahe odavamatel ja kallimatel toodetel?

  Meie kogemus näitab, et odav soetusmaksumus ei pruugi olla lõplik. Reoveesüsteemide ehituse juures on märkimisväärne kulutuste osa seotud paigaldusega. Näiteks võib efektiivsem väikepuhasti puhastada samasuguse koguse reovett võrdluses poole suurema mahuga puhastiga, aga paigaldusmaksumus on esimesel oluliselt väiksem, sest väiksem kaevemaht tähendab vähem aega tehnikarendile (€) ning säästu täitematerjalilt.

  Jätka lugemist »
 2. Millal kasutada mahutit, millal septikut või biopuhastit?

  Lokaalseks reoveekäitluseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis on tekkiv reovesi koguda kokku kinnisesse kogumismahutisse, mida vajaliku sagedusega tühjendatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Keskmine neljaliikmeline pere tekitab ühes kuus keskmiselt 8-12m3 reovett.

  Jätka lugemist »
 3. Miks me usaldame ja soovitame Saksa tootja tooteid?

  Oleme aastate jooksul puutunud kokku paljude erinevate seadmete tootjate ja müüjatega ning paljudega on teed ka lahku läinud.

  Jätka lugemist »
 4. Mida peaksid teadma biopuhastite hooldusest?

  Ükski reoveepuhasti ei toimi korralikult korrapärase hoolduseta. Hästi toimiv puhasti sõltub suuresti omaniku hoolsusest ning hooldaja asjatundlikkusest. Puhasti ostuga peab saama kaasa ka kasutus- ja hooldusjuhendi ning võimalusel ka müüja poolse koolituse.

  Jätka lugemist »
 5. Bakteritel põhineva biopuhasti ohud ja nende vältimine

  Tänapäevased biopuhastid on dimensioneeritud olmereovee käitluseks ning tulevad toime ka kodukeemiaga. Siiski peaks biopuahsti omanik arvestama, et kasutades ökoloogilisemaid puhastusvahendeid töötab ka puhasti paremini ning tagab kõrgema puhastustulemuse.

  Jätka lugemist »
 6. Immutustunnel vs. imbtoru

  Immutustunnel on hea alternatiiv järgnemaks septikule või biopuhastile, et alustada puhastist väljuva vee immutamist filterväljakule. Sõltumata immutuse alustamise lahendusest on olulisema tähtsusega korraliku pinnasefiltri ehitus. Tunneli eeliseks toru ees võib pidada paigalduse mugavamat teostamist.

  Jätka lugemist »
 7. Kuidas toimub klaasplastist mahutite paigaldamine?

  Mahuti paigaldamiseks on vaja kaevata kaevis, mille suurus peab võimaldama nõuetekohast tagasitäitmist ja täitepinnase tihendamist. Kui tagasitäitmine millegipärast katkestatakse ning mahuti jääb osalt katmata, tuleb mahuti triivimise vältimiseks täita olemasoleva tagasitäite tasemeni ballastveega.

  Jätka lugemist »
 8. Kuidas iseankurduv mahuti ankurdub?

  Iseankurduva mahuti paigaldusel ei ole vaja kasutada betoonist ankurdusplaati seetõttu Carat S mahuti erilise konstruksiooni tõttu. Mahuti on valmistatud survevalu meetodil septsiaalsest plastisegust Duralen ning korpus on laineline.

  Jätka lugemist »
 9. Miks on mõistlik sademevett kasutada?

  Sadevee kasutamine on mõttekas üsna mitmel juhul.

  • Ei ole paremat vett taimedele, kui vihmavesi. Vihmavesi on puhas ja pehme. See mõjub taimedele paremini kui kemikaalidega puhastaud joogivesi. Lisaks kõigele on see tasuta ning tuleb enamvähem regulaarselt taevast alla. Hoiustatud vihmavesi on ka soojem, kui trassist või puurkaevust saadav vesi. veekulu
  Jätka lugemist »
 10. Milline reoveepuhasti sobib minu majale, talule, suvilale?

  Ei tohi unustada, et omapuhasti rajamine tuleb kindlasti kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Omavalitsusel on õigus nõuda kinnistu plaani, millele on märgitud nii joogiveehaare (puur- või salvkaev) kui ka reoveepuhasti kavandatav asukoht ja tehniline lahendus (projekt või joonis). Õige tehniline lahendus on eriti oluline seal, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata ja karstialadel.

  Jätka lugemist »