Mida on vaja meeles pidada biopuhasti kasutamisel?

Tänapäevased biopuhastid on dimensioneeritud olmereovee käitluseks ning tulevad toime ka kodukeemiaga. Siiski peaks biopuhasti omanik arvestama, et kasutades ökoloogilisemaid puhastusvahendeid töötab ka puhasti paremini ning tagab kõrgema puhastustulemuse. Samuti võiks väikeste biopuhastite puhul jaotada reostuskoormust erinevatele päevadele. Puhastile mõjub paremini, kui pesumasin peseb ühe tsükli päevas, mitte 6 tsüklit laupäeval. Sedasi jaotub reostuskoormus ning puhasti tuleb sellega paremini toime. Igasuguse lokaalse kanalisatsioonisüsteemi omanik peaks järgima reeglit, et kõik, mis peaks minema prügikasti või ohtlike jäätmete vastuvõttu ei peaks mitte sattuma puhastisse (sh. sünteetiliste kiududega paberkäterätikud, tampoonid, mähkmed, bensiin, õli jne.).