Kas peaksin valima immutustunneli vs imbtoru?

 

Immutustunnel on hea alternatiiv järgnemaks septikule või biopuhastile, et alustada puhastist väljuva vee immutamist filterväljakule. Sõltumata immutuse alustamise lahendusest on olulisema tähtsusega korraliku pinnasefiltri ehitus. Tunneli eeliseks toru ees võib pidada paigalduse mugavamat teostamist.

Tööd saab teha suure kopaga (sama, millega puhastit paigaldatakse) ning tänu lühemale kaevisele kahjustatakse vähem maapinda ning väheneb kulu haljastuse taastamisele. Tunnelite kaevis saab olla lühem tänu suuremale laiusele (800 mm vs toru 100 mm).

Sõltuvalt pinnase vee vastuvõtuvõimest (liiv, savine, moreen) ja puhasti suurusest tuleks valida ka vastav hulk tunnelimooduleid. Reegelina võiks olla pigem moodul rohkem, kui vähem. Tunneleid on lihtne paigaldada ja transportida. Samuti võib tunnelitest pärast sõidukitega üle sõita.

Toru eeliseks saab pidada kõrgemat paigaldussügavust, mis võib osutuda vajalikuks tagamaks kuiva filterväljaku osa kõrgeima põhjaveetaseme ja immutuse alguse vahel.