Millal kasutada mahutit, millal septikut või biopuhastit?

Lokaalseks reoveekäitluseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis on tekkiv reovesi koguda kokku kinnisesse kogumismahutisse, mida vajaliku sagedusega tühjendatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Keskmine neljaliikmeline pere tekitab ühes kuus keskmiselt 8-12m3 reovett.

 Biopuhasti ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%. Biopuhastil peab olema sertifikaat, millel on näidatud puhastustulemused. Sertifikaat peab olema väljastatud sõltumatu sellele spetsialiseerunud labori poolt.

 

       BIOPUHASTI HEAD JA VEAD

+

-

TEATUD PIIRKONDADES ON SEE AINUVÕIMALIK LUBATUD REOVEEKÄITUSVIIS

KÕRGED HOOLDUSKULUD MAHUTI TÜHJENDAMISTEENUSE TÕTTU

SAAB KASUTADA PIIRKONDADES, KUS ON PINNASEFILTRI EHITAMINE KEELATUD ( ST.NÕRGALT KAITSTUD VÕIT KAITSMATA PÕHJAVEEGA PIIRKONNAD)

ENAMIK BIOPUHASTEID VAJAVAD SEADMETE KÄITAMISEKS ELEKTRIT

MÕISTLIKUD HOOLDUSKULUD

 

KAASAEGSEIM JA KESKKONDA SÄÄSTVAIM REOVEEKÄITLUSE VIIS

 

*BIOPUHASTITE PAIGALDUSEKS ON VAJALIK OMAVALITSUSE KOOSKÕLASTUS